EISTEDDFOD: Teyrnged i Marian Henry Jones • Tribute to Marian Henry Jones

*Scroll down for English*

MYNEDIAD AM DDIM - RSVP er mwyn sicrhau lle!

Cymru Dros Ewrop mewn partneriaeth â Sefydliad Celf Josef Herman Cymru

yn falch i gyflwyno

TEYRNGED I MARIAN HENRY JONES

Gwraig o Gwmtwrch, Powys oedd yn awdur, darlithydd, rhyngwladolwr a beirniad di-flewyn-ar-dafod o gyfundrefnau anoddefgar, enillod Marian Henry Jones MA yn Brifysgol Abertawe mewn hanes. Astudiodd hi ym Mhrifysgol Llundain ac yn Fienna hefyd. Oherwydd cymylau bygythiol yr Ail Rhyfel Byd bu'n rhaid i Marian Henry Jones adael ei gwaith ymchwil yn Fienna, dychwelodd hi adref helpodd i ailgartrefu ffoaduriaid Iddewig o Fienna yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Enillydd gwobr lenyddol yn Eisteddfod Genedlaethol Ystradgynlais 1954.

Siawns i glywed darlleniad o'u stori llwyddianus, 'Gollyngdod' am y tro cyntaf yn gyhoeddus.

Dydd Mawrth, 7 Awst 2018 • 12:00-14:00

CGGC, Ty Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH


FREE ENTRY

Wales For Europe in partnership with the Josef Herman Art Foundation Cymru

are proud to present:

"A tribute to Marian Henry Jones"

An author, lecturer, internationalist and a critic of illiberal regimes from Cwmtwrch, Powys, Marian Henry Jones achieved an MA in history from Swansea University, she went on to study in London and Vienna also. The increasingly threatening environment just before the outbreak of war forced Marian to leave her research in Austria, return home and helped to resettle Jewish refugees from Vienna during the Second World War.

She went on to win the literary prize in the National Eisteddfod Ystradgynlais in 1954.

There will be an opportunity to hear from special guest speakers, Marian's successful stories, 'Gollyngdod', for the first time in public.


Tuesday 7 August 2018 • 12:00-14:00
WCVA, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH

WHEN
July 27, 2018 at 6pm - 8pm
WHERE
WCVA
Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff CF10 5FH
United Kingdom
Google map and directions
CONTACT
Peter Gilbey ·
TICKETS

Will you come?