Wales For Europe • Cymru Dros Ewrop - A lecture by John Palmer

Mae hon yn neges ddwyieithog, gyda'r Gymraeg isod. This is a bilingual message, with Welsh below.

 

"Brexit - This year, next year, sometime, never?"

A lecture by

John Palmer

A former European editor of The Guardian and founding political director of the European Policy Centre, John is a visiting practitioner fellow at the European Institute, Sussex University and a member of the governing council of the Federal Trust.

Wednesday 7th February 2018
18:30

Room 2.27, Law Building, Cardiff University
Museum Avenue, Cardiff CF10 3AX

in partnership with

The Wales Governance Centre

 

"Brexit - Eleni, y flwyddyn nesaf, rywbryd, byth?"

Darlith gan

John Palmer

Mae John, cyn-olygydd Ewropeaidd y Guardian a chyfarwyddwr gwleidyddol y Ganolfan Polisïau Ewropeaidd, yn gymrawd ymarfer gwadd yn Sefydliad Ewropeaidd, Prifysgol Sussex ac yn aelod o gyngor llywodraethu'r Ymddiriedolaeth Ffederal.

Dydd Mercher 7 Chwefror 2018
18:30

Ystafell 2.27, Adeilad y Gyfraith Prifysgol Caerdydd, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Mewn partneriaeth â

Chanolfan Llywodraethiant Cymru

WHEN

February 07, 2018 at 6:30pm - 8:30pm

WHERE

Room 2.27 Law Building
Cardiff University
Museum Avenue
Cardiff CF10 3AX
United Kingdom
Google map and directions
Google map and directions

CONTACT

Peter ·

Will you come?