"Brexit: How did we get here and what next?" by Sir Jonathan Faull

ENTRY IS FREE - REGISTER NOW TO BOOK YOUR PLACE!

Wales For Europe in partnership with the Morgan Academy at Swansea University are delighted to be hosting Sir Jonathan Faull.

Sir Jonathan has a unique perspective on the Brexit negotiations. Until his recent retirement, he was the most senior British official in the European Commission and he led for the EU in the negotiations with the UK government that preceded the 2016 referendum.


MYNEDIAD AM DDIM - RSVP ER MWYN SICRHAU LLE!

Mae Cymru Dros Ewrop, mewn partneriaeth â'r Academi Morganym Mhrifysgol Abertawe, yn falch iawn eich gwahodd i ddarlith gan Syr Jonathan Faull.

Mae gan Syr Jonathan safbwynt unigryw ar drafodaethau Brexit. Hyd at ei ymddeoliad diweddar, ef oedd swyddog uchaf Prydain yn y Comisiwn Ewropeaidd ac arweiniodd yr UE yn y trafodaethau gyda llywodraeth y DU cyn refferendwm 2016.

WHEN
June 11, 2018 at 6:30pm - 9pm
WHERE
Swansea University Bay Campus
Main Auditorium
Energy Safety Research Institute (ESRI) Building
Fabian Way
Swansea SA1 8EN
United Kingdom
Google map and directions
CONTACT
Peter Gilbey
TICKETS